นโยบายความเป็นส่วนตัว

สล็อตเว็บตรง ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง เราเข้าใจดีว่าลูกค้ามีความกังวลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตน และเราจึงมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลของลูกค้าอย่างเต็มที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงวิธีการที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเมื่อลูกค้าสมัครสมาชิก เว็บไซต์ของเรา หรือใช้บริการของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมอาจรวมถึง:

 • ชื่อ
 • ที่อยู่อีเมล
 • เบอร์โทรศัพท์
 • ที่อยู่
 • ข้อมูลการชำระเงิน
 • ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการเล่นเกมของลูกค้า

วิธีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อ:

 • ให้บริการแก่ลูกค้า
 • ปรับปรุงบริการของเรา
 • ติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
 • วิเคราะห์ข้อมูล
 • ป้องกันการฉ้อโกง

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแก่บุคคลที่สาม ยกเว้น:

 • กรณีที่จำเป็นต้องให้บริการแก่ลูกค้า เช่น ผู้ให้บริการชำระเงิน
 • กรณีที่จำเป็นตามกฎหมาย
 • กรณีที่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า

สิทธิ์ของลูกค้า

ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะ:

 • เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตน
 • แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตน
 • ลบข้อมูลส่วนบุคคลของตน
 • คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตน
 • ยื่นคำร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล

มาตรการรักษาความปลอดภัย

เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ เทคนิค และทางการบริหาร เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจากการเข้าถึง การใช้ หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้เป็นระยะๆ เราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของเรา หรือทางอีเมล

ติดต่อเรา

หากลูกค้ามีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเราได้ที่: